Projectes

 

Gestió i dinamització del Casal de Joves TorreBlanca:

 El casal de joves de Sant Cugat del Vallès, situat a l’avinguda Pla del Vinyet 81-85, ofereix espais, serveis i activitats pel conjunt de la població jove de la ciutat. L’Ateneu va guanyar el desembre de 2006 el concurs públic per la gestió del casal gràcies a un projecte innovador de dinamització de la vida juvenil molt adaptat a la realitat social de Sant Cugat. A aquest servei s’hi ha incorporat des del 2008 la dinamització del Servei d’Informació Juvenil (SIJ).

 

 Observatori de la Ciutadania i la Immigració:

 L’Ajuntament de Sant Cugat a través del Pla de Ciutadania encarregà l’any 2005 al CRS de L’Ateneu el disseny i gestió d’aquest observatori sociològic. L’objectiu era crear l’eina vàlida per a conèixer i analitzar la realitat del municipi pel que fa a la seva població i els fluxos migratoris que permetés assessorar i anticipar les accions per garantir la plena integració de la població nouvinguda.

 

 Diagnosi de l’estat de les entitats del Tercer Sector Cultural:

 En el marc de l’estudi sobre el Tercer Sector Cultural que ha estat realitzant el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, el CRS es va encarregar durant els anys 2008 i 2009 de realitzar les entrevistes a presidents de federacions d’entitats i el posterior buidatge i estudi qualitatiu de l’estat del sector, així com també el seguiment de les enquestes quantitatives realitzades a més de 1.500 entitats. 

 

Investigació:

    Estudi i tabulació de les variables dels hàbits i consum cultural de 17 municipis de la Província de Barcelona.

    Estudi i tabulació de les variables de les pràctiques artístiques de la ciutadania de 17 municipis de la Província de Barcelona.

    Realització de l’estudi “Estratègies, trajectòries i aportacions de la gent jove amb sexualitats no normatives”.

    Informe de continguts de diversos estudis d’investigació social sobre el tercer sector escrits i publicats a d’altres països i en llengua estrangera.  

    Disseny i edició del qüestionari sociodemogràfic “Avaluació de secundaria 2006”.

    Realització d’enquestes sociodemogràfiques i estudi sociològic, demogràfic i etimològic de la Comuna Tola Chica a Quito, Equador.

 

Intervenció/Dinamització

    Disseny, gestió i dinamització del programa de lleure nocturn alternatiu La Nitmés Jove.

    Realització de quatre edicions del Casal Lingüístic - activitats d’acollida i aprenentatge de català a infants nouvinguts.

    Disseny i realització de diverses activitats socioculturals a les escoles en el marc del Pla d’Entorn.

    Treballs per a la promoció dels usos interpersonals de la llengua catalana a través de la secció “L’Ateneu per a tothom”.

 

Assessorament

    Assessorament sociològic, participació i redacció dels hàbits d’estudi en l’avaluació dels estudis de secundària.

 

Formació

    Realització del curs de formació ocupacional Ajudant de Cuina i Cambrer.

    Curs de Disseny de Pàgines web amb sistema GNU/linux, per a Justícia Juvenil.

    Disseny i realització de cursos de català per als treballadors del comerç a Sant Cugat.

    Realització de cursos per l’obtenció del certificat oficial de Monitors i Directors de Lleure.

    Realització de cursos per a l’obtenció del certificat oficial de Manipuladors d’Aliments.

 

Gestió i producció d’esdeveniments

    Projecte de promoció i participació artística per a joves “Exart”.

    Dinamització i coordinació de la Festa de Tardor.

    Gestió i dinamització de dues edicions de la Setmana de la Solidaritat.

 

 Acollida de projectes

    Gestió i realització del projecte del Pla de Ciutadania “Cuina i Diversitat”.

    Acollida de “Colours”, projecte europeu per al diàleg i el coneixement de les diferents cultures. Taller d’expressió cultural mitjançant l’art.