Skrota bilen Lerum hos Skrotbilarna

Sense respostes
lisanottd414
User offline. Last seen 40 weeks 14 hours ago. Desconnectat
Joined: 13/01/2015

Det har skrivits otaliga artiklar och inlägg om bilarnas inverkan på den ökade växthuseffekten.

Jordens genomsnittstemperatur stiger och ingen absolut anledning till fenomenet har fastställts.

Genom utsläpp av koldioxid och kväve i avgaserna höjs genomsnittstemperaturen på ett dramatiskt

sätt. Detta fenomen har länge diskuterats och den största boven har varit bilens avgasutsläpp.

Att koldioxiden höjer världstemperaturen har varit känt sedan urminnes tider.

Genom vulkanutbrott frigöres enorma mängder av denna gas. Utan den här tillförseln till atmosfären hade jorden idag varit totalt isbelagd och därmed obebodd. Skrota bilen Lerum

Under senare tid har en annan påverkande faktor berörts av olika miljöinstanser. Nämligen

metangasens inverkan på den ökade växthuseffekten. Här har nötboskap som kor och oxar

utpekats som de största miljöförstörarna. Trots dessa nöts fyra magar kan de inte, enligt miljö -

forskarna, förbränna intagen föda utan att göra stora uppstötningar/rapning av metangas.

Denna gas uppstår normalt vid förruttnelse och finns och bildas naturligt i naturen.

Idag kan man läsa i olika miljöskrifter att metangasens inverkan på växthuseffekten är större

än koldioxiden. Samtidigt drar man slutsatsen att korna är farligare för miljön än vad bilarna är.

Tydliga klimatförändringar måste naturligtvis tas på allvar. Men är det så för medelsvensson

i allmänhet? Tvivelaktigt. Genom läsning av olika artiklar som uppmuntrar till att skrota bilen Lerum, har detta resulterat i att många lämnat in sin, som man tyckt, skrotbil till närmaste bilskrotning.

Vid en handling, som uppfattas vara direkt främjande för klimatförbättring, ställer de flesta upp

på som en allmännyttig sak. Men får man en uppfattning av att miljödebatter inte är sakliga grusas

snart den positiva känslan.

Det tycks vara mycket bättre att slakta korna än att skrota bilen Lerum. Tankar kring riktigheten i

miljöfaktorerna finns naturligtvis hos många. Detta understryks av den kommande USA-ledda

administrationen som tydligen ifrågasätter kostnaderna för motsvarande miljöarbeten, och en

förändring är trolig. Att ord kommer att förvandlas till handling, och att byråkraterna ruskas om, är det väl många sanna miljövänner som förväntar sig.