PractiCAT 03: A la copisteria

 

 

03. A la copisteria

Expressions que et poden ajudar

a adreçar-te en català a les copisteries:

 

QUAN ARRIBEM

Bon dia, bona tarda, bona nit!

Hola!

 

SI NECESSITEM

Feu fotocòpies en color? / en blanc i negre?

Si us plau em pot fer una (1) ampliació d’aquesta fotografia?

                                  dues (2) reduccions d’aquest quadre?

Imprimir aquest document?

Imprimir aquesta fotografia?

Teniu cartolines de color

Taronja, verd, blau, groc, vermell, lila?

Teniu bolígrafs?

         cartutxos per impressores?

         llapis?

         cola?

 

QUAN PAGUEM

Què/quant li dec?

Un euro (1€)

Dos euros (2€)

Tres euros (3€)

Quatre euros (4€)

Cinc euros (5€)

 

QUAN MARXEM

Fins aviat!

Adéu.

A reveure!