Olorar i fer olor

Olorar és aspirar aire amb el nas per sentir l’olor d’alguna cosa. Quan olorem fem servir el sentit de l’olfacte, també en podem dir flairar, i quan olorem intensament, diem que ensumem.

En castellà no hi ha distinció entre olorar i fer olor, sempre es fa servir ‘oler’. Les flors en català no oloren, sinó que fan olor i nosaltres les podem olorar.

La paraula olor en castellà és masculina però en català és femenina. Quan ens referim a 'mala olor', val més fer servir la paraula que indica això pròpiament: pudor. Les coses en català fan pudor, i en castellà huelen mal.
Si la paraula té un complement, s’introdueix amb la preposició de i no pas a: olor de, igual que pudor de.