Sentir i escoltar

Aquests dos verbs tenen un sentit diferent i clar, però malgrat això, de vegades els confonem. El fet d’escoltar implica un acte voluntari, significa ‘parar atenció a alguna cosa’, ‘parar les orelles’, podem escoltar música, o escoltar algú quan parla. Sentir, en canvi, és percebre algun so per mitjà dels sentits i no suposa cap mena d’acte voluntari, podem sentir sorolls, sentir els veïns, sentir ploure, sentir el vent, però no necessàriament els hem d’escoltar.

 

Moltes vegades sentim però no escoltem, podem sentir una música però si no ens agrada no l’escoltarem. Normalment sentim la ràdio, per quan alguna cosa és del nostre interès, llavors hi parem atenció i l’escoltem. Podem dir: "Escolto a veure si sento pujar algú per l’escala",  "Em sents bé? perquè sinó cridaré més. O potser no m’escoltes?",  "Jo només era allà, no escoltava pas, però ho vaig sentir". Podem sentir a dir: ”Ahir al matí es podien escoltar les trons”. Dit així no seria correcte, els trons els podem escoltar sempre que vulguem, però només els podrem sentir si hi ha tempesta.