Compte! amb el conte i el comte

En català tenim tres paraules que es pronuncien gairebé igual però que s’escriuen de forma diferent i convé tenir-ne clar el significat.

 

El conte amb n és el sinònim de narració, d’història. També s’escriu amb n el verb contar, sinònim de narrar.

 

Escriurem comte amb m quan ens referim al càrrec nobiliari, el femení és comtessa. Ex: el comte de Montecristo / la comtessa de Barcelona. 

 

Utilitzarem compte amb mp per a tot allò relacionat amb els números i les finances. També escriurem igual tots els derivats com comptar, comptabilitat, comptable, comptador, número de compte, compte corrent, fer els comptes, fer comptes, etc. Si passem comptes amb algú és que aclarim si hem de pagar o de rebre. Podem deixar una quantitat a compte si encarreguem alguna cosa, i portem els comptes quan anotem les quantitats a pagar i a cobrar. També escriurem compte! amb mp quan vulguem cridar l’atenció a algú, avisar-lo d’algun perill o posar-lo en guàrdia, és sinònim de Alerta!