Les hores en català

Quina hora és? Tens hora? A quina hora quedem? Cap d’aquestes preguntes no ens resulta gens estranya; ben segur que les hem o ens les han formulat més d’una vegada, i és que demanar l’hora és un acte de parla molt habitual.

 

A Catalunya s’utilitza el sistema tradicional basat en quarts, aquesta forma d’expressar l’hora ens parla d’una vivència del temps en la qual no calia fragmentar-lo fins al minut i on les campanades eren el referent i l’organitzador del temps.

 

Contràriament a moltes de les llengües que ens envolten, el sistema català parla de l’hora cap a la qual es va, és a dir, l’hora en curs i no l’hora passada. Per exemple, diem és un quart de vuit quan són les 7 i 15 minuts. Així, la unitat mínima de temps no és el minut sinó el mig quart, que correspon a 7 minuts i mig. Per tant, la durada d’una hora queda dividida en 8 mitjos quarts. Es diu que són tres quarts i mig de deu quan falten set o vuit minuts per a les deu.

 

Tradicionalment, s’utilitzen expressions com vora un quart de sis o prop d’un quart de sis per indicar que falten uns minuts per les 5.15 o les quatre tocades per indicar que passen uns minuts de les 4. D’on surt això? L’origen d’aquest fraccionament és al rellotge de sol, on entre hora i hora es marcaven 4 segments radials, els quarts. En cap cas es marcaven els minuts. Si l’ombra estava entre 2 segments, es parlava de mig quart. Un minut no tenia gaire sentit fa un centenar d’anys. Actualment és molt comú afegir 5 o 10 minuts als quarts per tal de donar més precisió al sistema tradicional, tot i que sembla que aquests períodes no es van utilitzar fins a la implantació dels rellotges mecànics. S’afegeixen 5 o 10 minuts als quarts, sempre en positiu. Per exemple, dos quarts i cinc o dos quarts i deu. Per tant, no és correcte l’expressió tres quarts menys cinc.

 

Com hem de dir l’hora? L’hora pot expressar-se sense verb: un quart de dues, o bé precedida per "són", excepte per a la una o per a les expressions amb un quart o mig quart on s’utilitza "és": són dos quarts de tres, és la una en punt, és un quart de quatre.

Per embolicar més la troca Si diem: són quarts de nou, volem indicar un període que pot oscil·lar entre les 8.20 i les 8.40. Passa d’un quart, però sense arribar encara a tres quarts. Quan ja han passat uns quants minuts també es pot utilitzar "ben tocats", per exemple, les 3.46 i les 3.47 serien tres quarts tocats de quatre mentre que les 3.48 podrien ser tres quarts ben tocats de quatre. Per indicar que falta ben poc, es poden utilitzar les expressions com gairebé mig quart de quatre o la una encara no.